Jak przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane?

By in
No comments

Jeżeli już pragniemy podwyższyć swoją atrakcyjność na rynku pracy, warto inwestować w szkolenia oraz kursy, między innymi tj. egzamin na uprawnienia budowlane, który organizowany jest kilka razy w roku przez polską izbę inżynierów budownictwa. Powinno się natomiast pamiętać, że nie każdy do tego egzaminu może podejść, ponieważ szczegółowe wytyczne zawarte są w prawie że budowlanym.
Uprawnienia w biznesie budowlanej – jak zdobyć?
Przede wszystkim powinno się podejść do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Jednakże w pierwszej kolejności należy sprawdzić wytyczne, które ustalone są w przepisach prawa budowlanego. Ogólnie rzecz biorąc dotyczą one tytułu naukowego kierunkowego, średniego lub wyższego, jak też stosownie długiego stażu w branży budowlanej, przykładowo w biurze projektowym albo na placu tworzenia. Tylko osoby, które spełniają opisane wcześniej wymogi, mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane, a więc zapisać na egzamin. Egzamin składa się z dwóch etapów. 1-szy to część pisemna, czyli test. Do drugiego etapu, czyli części ustnej, mogą podejść jedynie osoby, które test zdały pozytywnie. Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów otrzymujemy uprawnienia budowlane, które wydawane są przez komisję kwalifikacyjną. W praktyce jest to dokument uprawniający nas do wykonywania określonych prac technicznych trakcie prac budowlanych. Uprawnienia w biznesie budowlanej można dostać w obrębie określonej specjalności, przykładowo instalacyjnej, w zakresie instalacji elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacyjnej, cieplnej lub telekomunikacyjnej.

Więcej informacji na stronie: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz