Serwisowanie maszyn dźwigowych

By in
No comments

Urządzenia dźwigowe są niezbędne w różnorakich rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy albo też poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Trzeba pamiętać, że obsługa tego typu maszyn wymaga odpowiednich umiejętności. Znaczy to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i mieć odpowiednie ważne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co należy mieć świadomość tego?
Na samym początku trzeba zaznaczyć, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Znaczy to, że mogą być używane wyłącznie w sytuacji, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Trzeba też dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania decyzji o sposobów eksploatacji konieczne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to w głównej mierze: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, ażeby odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej decyzji, konieczne są dokumenty do testom urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, by mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu powinno się zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji oraz remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest także dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Polecam: Odbiory UDT Leszno.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz