Uprawnienia budowlane – dlaczego warto?

By in
No comments

Uprawnienia w budownictwie pozwalają na awans czy zdobycia nowej pracy. Są to uprawnienia, które umożliwiają prowadzenie samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub również prac budowlanych. Mogą być wydawane bez ograniczeń albo także w postaci ograniczonej, te ograniczenia są wymienione w przepisach prawa budowlanego.

Warto zatem dowiedzieć się znacznie więcej na temat uprawnień budowlanych.
Uprawnienia budowlane – podstawowe informacje
Głównie trzeba zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są wydawane w postaci decyzji przez komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa. Ażeby uzyskać te uprawnienia, należy pozytywnie zdać egzamin. Natomiast żeby przystąpić do egzaminu, należy spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak wykształcenie kierunkowe a także należycie długi staż w biznesie budowlanej. Tylko kandydaci spełniający powyższe warunki mogą podejść do egzaminu, który składa się z dwóch części. Pierwsza część ma charakter pisemny, jednakże druga ma charakter ustny i jest zdawana przed komisją kwalifikacyjną. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części zostają nam nadane uprawnienia budowlane, które uprawniają nas do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania albo prowadzenia robót budowlanych. Zasadniczo uprawnienia budowlane dzielą się na dwie podstawowe kategorie. Są to uprawnienia do projektowania oraz uprawnienia do prowadzenia robót budowlanych. Te 2 kategorie dzielą się na szereg specjalności, w obrębie których możemy zdawać egzamin podnosząc nasze kwalifikacje.

Więcej informacji: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz