Uprawnienia w branży budowlanej – co warto wiedzieć?

By in
No comments

Praca w budownictwie stwarza dla pracownika wiele możliwości. Oczywiście zdobycie odpowiednich uprawnień pozwala na otrzymanie upragnionego awansu. Na samym początku powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane może dostać wyłącznie kandydat spełniający określone wytyczne, które można znaleźć w przepisach prawa budowlanego.

Zasadniczo dotyczą dobrego tytułu naukowego a także długości stażu na placu tworzenia.
Uprawnienia w biznesie budowlanej
Podnoszenie umiejętności i poszerzanie wiedzy jest mile widziane w każdej branży, a zwłaszcza w tak dynamicznie rozwijającej się branży, jaką jest budownictwo. Egzamin na uprawnienia budowlane jest organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Składa się z dwóch etapów. Pierwszy odcinek to test z trzema możliwymi odpowiedziami. Po jego zdaniu można przystąpić do drugiego etapu, czyli egzaminu ustnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną. Polega on na udzielaniu odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję. Jest to kilka zestawów pytań. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane w określonej specjalności, które są wydawane przez komisję w postaci wyborów administracyjnej. Pośród licznych specjalności do najczęściej wybieranych trzeba mostowa, drogowa, kolejowa, architektoniczna a także konstrukcyjno- budowlana. By bardzo dobrze przygotować się do egzaminu, warto skorzystać z pomocy w postaci skryptu lub aplikacji na urządzenia mobilne. Dzięki takiemu przygotowaniu szanse na pozyskanie pozytywnego wyniku znacznie się zwiększają.

Źródło: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz