Zadośćuczynienie za wypadek śmiertelny

By in
No comments

Niestety na polskich drogach coraz częściej dochodzi do poważnych wypadków. Nierzadko kończy się to śmiercią niektórych uczestników takiego zdarzenia. Musimy sobie zdawać sprawę, że za śmierć bliskiej osoby przykładowo w wypadku komunikacyjnym mamy prawo ubiegać się o zadośćuczynienie a także odszkodowanie.

Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa to jeden z takowych przypadków, kiedy możemy zwrócić się do ubezpieczyciela sprawcy wypadku o stosowne odszkodowanie a także zadośćuczynienie.
Odszkodowanie za wypadek – co powinno się mieć świadomość tego?
Głównie musimy uprzytamnić sobie, że mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, jak także dodatkowe rekompensaty, takie jak zadośćuczynienie czy renta za śmierć bliskiej osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym. Takie odszkodowanie czy zadośćuczynienie powinno być wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, w której polisę OC ma wykupioną sprawca wypadku. Niestety nie jest to proste, ażeby taką rekompensatę finansową od sprawcy wypadku otrzymać. Odszkodowanie za śmierć ojca czy innej bliskiej osoby powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, jeśli jednakże sprawca nie miał wykupionego Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej, to wtedy w tak zaistniałej okoliczności trzeba w sposób bezpośredni zwrócić się do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego. Powinniśmy mieć też świadomość, że odszkodowania powypadkowe powinny być wypłacone w stosownej wartości, jest to metoda rekompensaty za poniesione straty moralne przez członków najbliższej rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku komunikacyjnego czy drogowego.

Zobacz również: adwokaci od spraw odszkodowań.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz