Dobry marketing to połowa sukcesu!

By in , ,
No comments

Walory przyrodnicze i kulturowe naszego państwie stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej i mogłyby w przyszłości tworzyć przewagę konkurencyjną na arenie europejskiej, a wręcz światowej. Turystyka jest w tej dziedzinie obszarem ogromnej szansy. Polska poprzez własne położenie w Europie Środkowej na osi wschód-zachód , a dodatkowo położenie w regionie Bałtyku, jest ważnym obszarem w europejskich powiązaniach komunikacyjnych. Istniejąca infrastruktura turystyczna nie umożliwia jednakże na pełne wykorzystanie tego położenia jako czynnika rozwoju, wpływając niekorzystnie na atrakcyjność inwestycyjną naszego państwie. Potencjał ten nie jest dostatecznie wykorzystany nie tylko ze względu na niską jakość infrastruktury, ale również zbyt słabą propozycję dla turystyki poza sezonem letnim. Dlatego potrzebna jest w tej dziedzinie właściwie zorganizowana promocja i reklama. Efektywny marketing w turystyce, a przede wszystkim sprawny marketing w hotelarstwie, otworzyłby nasz kraj dla turystów, szczególnie tych bardzo bogatych, którzy codziennymi korzystają jedynie z hoteli. Marketing w hotelarstwie musi być zatem tak zorganizowany, ażeby reklama hotelu, w szczególności hotelu o wysokim standardzie, odniosła sukces i przyniosła wyniki.

Polska ma dobre uwarunkowania do rozwoju turystyki letniej i zimowej, a także wiosennej i jesiennej. Są to dziedziny o ogromnych możliwościach, które jednakże mimo pewnego postępu, nadal są omal zupełnie niewykorzystywane. Właściwie zorganizowana strategia marketingowa w dziedzinie hotelarstwa i turystyki mogłaby temu zaradzić i przyczynić się do atrakcyjności turystycznej naszego państwie.

Warto sprawdzić: marketing w turystyce.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz