Mediacje rozwodowe – na czym polegają?

By in
No comments

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu, który znajduje użycie w różnych kwestiach rodzinnych, w głównej mierze dotyczących rozwodu i separacji. Należy podkreślić, że mediacje rozwodowe są dobrowolne. W związku z tym wyłącznie od nas zależy, czy zdecydujemy się na takie rozwiązanie.

Warto jednakże zaznaczyć, że mają charakter poufny i odbywają się przy udziale bezstronnego mediatora.
Mediacje rozwodowe – co trzeba mieć świadomość tego?
Należy zaznaczyć, że mediacje rozwodowe wymagają kompetentnego mediatora, czyli osoby godnej zaufania, która własną profesjonalną wiedzą a także doświadczeniem pomaga w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw w gronie obiema stronami konfliktu. W związku z tym praca mediatora polega na łagodzeniu napięć, jak też wypracowaniu rozwiązań satysfakcjonujących obie strony, które pozwalają na uzyskanie kompromisu. Warto pamiętać, że mediacje rozwodowe to rozmowy odbywające się w obecności neutralnego mediatora. Mediator może też spotkać się indywidualnie z każdą ze stron, by omówić najbardziej drażliwe kwestie. Warto pamiętać, że mediator nie udziela żadnych informacji na temat toczących się mediacji osobom trzecim, w związku z tym mediacje mają charakter poufny. Warto pamiętać, że mediacja pozwala na wypracowanie ugody, która musi być podpisana przez obie strony sporu. W ten sposób można uniknąć postępowania sądowego, które może ciągnąć się bardzo długo oraz rozwiąże się z licznymi stresującymi sytuacjami. Nie jest więc zaskoczeniem, że mediacje rozwodowe są coraz częściej wybieranym wyjściem.

Więcej: mediacje rozwodowe.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz