Pomoc prawna od ekspertów

By in
No comments

Zarówno kancelaria adwokacka, jak i radca prawny zajmują się udzielaniem pomocy prawnej. Chociaż niektórzy uważają, że to ta sama profesja, to rzeczywiście różnią się od siebie. W dzisiejszym artykule omówimy, czym starannie zajmuje się kancelaria adwokacka i radca prawny a także jakie są między nimi różnice.

Kancelaria adwokacka to jednostka organizacyjna, w której adwokaci świadczą pomoc prawną dla swoich klientów. Adwokaci są prawnikami posiadającymi wyższe wykształcenie prawnicze, ukończone studia na kierunku prawo oraz odbyty staż adwokacki. Mają oni prawo reprezentowania swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej, jak także doradzania w kwestiach prawnych, sporządzania opinii prawnych, umów, pism procesowych, jak też w zakresie mediacji i negocjacji. Prawnik może prowadzić jednoosobową kancelarię adwokacką, ale też pracować w zespole adwokackim. W Polsce właściwie każdy adwokat jest wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez okręgową radę adwokacką.

Radca prawny to też adwokat posiadający wyższe wykształcenie prawnicze oraz odbyty staż radcowski. Radca prawny może udzielać wskazówek prawnych a także reprezentować swoich klientów przed sądami i organami administracji publicznej. Radca prawny może także sporządzać umowy i pisma procesowe, a także doradzać w zakresie mediacji i negocjacji. Radca prawny może prowadzić jednoosobową kancelarię radcy prawnego, ale również pracować w zespole radców prawnych. W Polsce właściwie każdy radca prawny jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych.

Najważniejszą różnicą między kancelarią adwokacką a kancelarią radcy prawnego jest zakres oferowanych usług. Prawnik ma szerszy zakres uprawnień, w tym prawo do reprezentowania swoich klientów przed wszystkimi sądami, podczas gdy radca prawny może działać jedynie w określonych sprawach i przed określonymi sądami. Inną różnicą jest specjalizacja adwokatów i radców prawnych. Adwokaci zwykle specjalizują się w prowadzeniu spraw karnych, cywilnych i administracyjnych, w trakcie gdy radcy prawni specjalizują się w prowadzeniu spraw związanych z prawem handlowym i gospodarczym.

Więcej: Prawnik Dąbrowa Górnicza.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz