Literatura romantyczna

By in , ,
No comments

Literatura romantyczna to największy dorobek polskiej literatury. okres powstań narodowowyzwoleńczych , a oprócz tego zmiany w kierunkach filozoficznych wyzwoliły w autorach nowe sposobów. Mickiewicz, Słowacki, Norwid na łamach własnych poematów dzielili się z czytelnikami swoimi myślami wplatając je w nieproste momenty historyczne narodu polskiego.

Pan Tadeusz to epopeja narodowa opisująca romantyczną miłość Tadeusza i Zosi na tle dążeń niepodległościowych Polaków. Nadzieje polskiej szlachty związane z hasłami wolności i równości głoszonymi przez Napoleona okazały się jednak płonne. Po raz kolejny Rodacy wykazali się naiwnością polityczną i nadaremnie walczyli „za wolność naszą i waszą”. Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ukazujący zmierzch istnienia polskiej szlachty stał się epopeją narodową i na trwałe wszedł do kanonu lektur szkolnych. Niestety archaizmy językowe i nieaktualna tematyka sprawiają, że młodzi uczniowie nie chcą zmierzyć się z tym tematem. Pan Tadeusz streszczenie opisuje dzieje bohaterów, ichniejszym charakterystykę, uzasadnia kontekst historyczny, symboliczny wyraz scen, ale nie oddaje pełnych walorów arcydzieła. Jest jednakże duże prawdopodobieństwo, że po zapoznaniu się ze streszczeniem, oglądnięciu filmowej ekranizacji jako dojrzali czytelnicy wrócą do czytania Pana Tadeusza. Romantyzm choćby dziś niemodny, to jednakże daje możliwość nam wierzyć w ideały, wartości. Pan Tadeusz jest przykładem w jaki sposób narzucony kanon lektur nieprzystosowany do wieku i zainteresowań uczniów zniechęca do przeczytania zamiast wyrabiać pozytywne nawyki.

Sprawdź: Pan Tadeusz

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz